Seslendirmenler

Yuki Cross - Yui Horie
Zero Kiryu - Mamoru Miyano
Kaname Kuran - Daisuke Kishio
Takuma Ichijo - Susumu Chiba
Hanabusa Aido - Jun Fukuyama
Akatsuki Kain - Junichi Suwabe
Senri Shiki - Soichiro Hoshi
Ruka Soen - Junko Minagawa
Rima Tohya - Eri Kitamura
Seiren - Risa Mizuno
Headmaster Cross - Hozumi Goda
Sayori Wakaba - Kana Ueda
Shizuka Hio - Keiko Sonoda

Drama CD'sinde kullanılan seslendirmenler, Anime Serisindede aynı karakterleri seslendirmişlerdir.